นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น จัดนิทรรศกาลผลงานนักศึกษา

          ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นได้จัดนิทรรศกาลแสดงผลงานของนักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปีที่ 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา 053497 Multimedia Technology and Animation Project ประจำปีการศึกษา 2559 การแสดงนิทรรศการดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานล่าสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหวสามมิติเพื่อการศึกษา ห้องสมุดสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หนังสั้น และแอพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นิทรรศกาลดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง

News: Putthiroek

Photo: Pachara


Thitiwat BaloyoInteractive Short Film
Pantip Lason

Short Film

Kwanmuang TongdeeMotion Graphic
Korawan HunwongsaMotion Graphic
Pachara Nonthaleenon3D Digital Animation
Chollatit DityenVirtual 3D
Greek WanasriMobile Application

kkuic-mta (9).jpg

kkuic-mta (1).jpg

kkuic-mta (2).jpg

kkuic-mta (3).jpg

kkuic-mta (7).jpg

kkuic-mta (6).jpg


POSTED BY Khosit
DATE : (29-05-2017)